miércoles, 1 de julio de 2020

Medidas para restaurar a Sanidade Pública en Galicia

(PUBLICADO NA REVISTA TEMPOS NOVOS, Nº 278, XULLO-2020)

Pablo Vaamonde (Médico de familia, A Coruña)
Manuel Martín (Presidente da FADSP)


Na anterior entrega fixemos o relato da actividade desenvolvida polo PPdeG durante a última década, desde o propio poder, para desmantelar a Sanidade Pública galega. Poderíamos falar tamén do ocultamento e maquillaxe das listas de espera, da drástica redución do proxecto de hospital de Pontevedra, da diminución de recursos para os Programas da Muller, do deterioro da atención ás drogodependencias, dos recortes e privatizacións dos servizos de ambulancias e da supresión da participación comunitaria introducida na nova Lei Galega de Saúde. As modificacións realizadas son profundos e dificilmente reversibles; se nas próximas elección se produce un cambio político a recuperación da sanidade pública deberá ser unha das prioridades do próximo goberno. Non será doado, e haberá que establecer un programa de actuación para restaurar o dano causado. Apuntamos a continuación un breve guión das posibles actuacións para cambiar o rumbo da sanidade neste país.
1.-Revisar todas as “externalizacións” realizadas e establecer un calendario para recuperar progresivamente o control público das mesmas.
2.-Aumentar progresivamente o orzamento sanitario e incrementar a dotación de persoal e de camas hospitalarias.
3.-Recuperar as Xerencias de Atención Primaria, dotalas de medios e recursos propios e aumentar progresivamente a dotación orzamentaria (ata chegar ao 25% do orzamento sanitario que aconsellan os expertos). Deseñar un novo Plan de Mellora para restaurar a dignidade e a capacidade de resolución da AP.
4.-Modificar a Lei de Saúde de Galicia e recuperar as once Áreas Sanitarias, dotando aos hospitais comarcais de recursos para mellorar a súa calidade asistencial.
5.-Modificar a Lei de garantías e suspender a Instrución 1/2018 que facilita a derivación de pacientes aos hospitais privados. Suspender o Acordo Marco asinado cos hospitais privados de A Coruña. Aumentar a actividade asistencial nos centros propios para reducir o máis posible as derivacións, ata que os centros concertados sexan complementarios e subsidiarios e non integrantes da rede asistencial.
6.-Recuperar e reactivar o Plan Estratéxico en Saúde Mental e aumentar os recursos materiais e humanos para poder realizar unha atención psiquiátrica e psicolóxica de calidade.
7.-Recuperar o control público de todos os institutos e servizos dedicados á investigación e á innovación e poñelos ao servizo da sanidade pública e dos pacientes. Restaurar tamén o control da innovación tecnolóxica.
8.-Revisar o concerto singular co hospital Povisa de Vigo e facer un seguimento exhaustivo da súa actividade asistencial en relación coa poboación asignada polo Sergas. Establecer un plan a longo prazo para poder atender con medios propios do Sergas aos pacientes de Povisa.
9.-Revertir á xestión pública o Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo (tal como se fixo en Valencia co hospital de Alzira). Aumentar o número de camas do hospital e dotalo dos medios que foron subtraídos do proxecto do goberno progresista. Establecer un plan a longo prazo para poder asumir a atención da poboación actualmente asignada ao hospital Povisa.
10.-Fortalecer a Saúde Pública e os servizos de vixilancia epidemiolóxica, aumentar a dotación para a investigación en viroloxía e doenzas infecciosas, establecer un Plan Estratéxico para o afrontamento de posibles pandemias no futuro, e recuperar para dominio público as Residencias de Maiores privatizadas. Esixir responsabilidades políticas e xudiciais a todas as persoas e entidades relacionadas coa xestión das residencias e coa elevada mortalidade sucedida durante a pandemia do Covid-19.


No hay comentarios:

Publicar un comentario